آخرین داستان به جایزه آسیا-پاسیفیک دعوت شد

انیمیشن سینمایی آخرین داستان به کارگردانی اشکان رهگذر و تهیه کنندگی احسان رسول اف به دوازدهمین دوره جایزه سینمایی آسیا-پاسیفیک دعوت شد. - انیمیشن سینمایی آخرین داستان به کارگردانی اشکان رهگذر و تهیه کنندگی احسان رسول اف به دوازدهمین دوره جایزه سینمایی آسیا-پاسیفیک دعوت شد." به گزارش فانوس"؛ با دعوت ادی گارسیا گرنت رییس دوازدهمین دوره جایزه آسیا-پاسیفیک انیمیشن سینمایی آخرین داستان در بخش انیمیشن ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی