آخرین خبرها از ماهی و برکه

هادی انباردار تهیه کننده سینما آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایی ماهی و برکه را تشریح کرد. - 1397/08/13 - 08:13 0 باشگاه خبرنگاران جوان منبع: ، هادی انبار دار تهیه کننده سینما ؛ درباره آخرین وضعیت ساخت ماهی و برکه گفت: راف کات اولیه این فیلم زده شده و طبیعتا برای راف کات نهایی اقدام خواهیم کرد. وی درخصوص حضور این فیلم در آماده کنیم.
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی