آخرین خبرها از طرح توسعه صنعت سینما در اصفهان

بیش از یک سال از تصویب توسعه طرح صنعت سینما در شورای اسلامی شهر اصفهان گذشته و حالا، روز ملی صنعت سینما، بهانه ای شده تا کوروش خسروی، مبدع این طرح به همراه سعید امامی دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان، – درباره گام های برداشته شده، اهداف و چشم انداز آن با ایسنا سخن بگویند. کوروش خسروی، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار ایسنا پیرامون این موضوع اظهار کرد: حدود …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی