آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی

آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی نشان می دهد که هزار پا و مغزهای کوچک زنگ زده من در صدر فروش فیلم های سینمایی هستند. - ،  فیلم های سینمایی هزار پا و مغزهای کوچک زنگ زده من در صدر فروش فیلم های سینمایی این هفته هستند. هزارپا در 100 روز اکران؛ 37 میلیارد و 100میلیون مغز های کوچک زنگ زده در 16 روز اکران؛ 5میلیارد و 300 میلیون تنگه ابوقریب در 65 روز اکران؛ 5میلیارد و 150میلیون دم سرخ ها در 72 روز اکران؛ 2میلیارد و 950 ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی