آخرین آمار فروش فیلم های اکران شده

در شرایطی که سینمای ایران نزدیک به آغاز برگزاری جشنواره فیلم فجر است فیلم های اکران شده در سینماها در گیشه با اقبال مواجه شدند. احمد مختاری مدیر پخش هدایت فیلم درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم «کمدی انسانی» مورد اقبال مخاطب در میان فیلم های اجتماعی قرار گرفته و فروش فیلم در تهران و شهرستان به رقم 300 میلیون تومان رسید. این فیلم در تهران به رقم 231 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 69 میلیون تومان دست یافته و با توجه به اقبال مخاطب فروش فیلم از 400 میلیون تومان عبور کرده است. تلاش می کنیم که تعداد سالن های فیلم را افزایش دهیم. 
وی درباره دیگر فیلم های این دفتر هم خاطرنشان کرد: فیلم سینمایی «ثبت با سند برابر است» به فروش 3 میلیارد و 100 میلیون تومان در تهران و شهرستان رسید. این فیلم در تهران به رقم 1 میلیارد و 955 میلیون تومان و در شهرستان به رقم 1 میلیارد و 145 میلیون تومان رسید. فیلم «سد معبر» به فروش 1 میلیارد و 60 میلیون تومان دست یافت این فیلم در تهران به رقم 760 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 300 میلیون تومان رسید. علی سرتیپی مدیر عامل دفتر پخش فیلمیران گفت: فروش …