آثار برگزیده ی مستندسازان آلمانی در تهران تا تقاضای نجوای کاغذ پاره ها

آثار برگزیده ی مستندسازان آلمانی در جشنواره ی سینما حقیقت و مستند نجوای کاغذ پاره ها نیز متقاضی این رویداد است. - آثار برگزیده ی مستندسازان آلمانی در تهران تا تقاضای نجوای کاغذ پاره ها آثار برگزیده ی مستندسازان آلمانی در جشنواره ی سینما حقیقت و مستند نجوای کاغذ پاره ها نیز متقاضی این رویداد است. در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت، آثار برگزیده ی مستندسازان کشورهای آلمانی زبان به نمایش ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی