آثار بخش میهمان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی مشخص شدند

سینماپرس: آثار بخش میهمان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری داود فتحعلی بیگی معرفی شدند.